Výukové jazykové programy LANGMaster,Eddica,Langsoft,slovníky Lingea Lexicon 2002, WinGed 2000, Ottův slovník na CD, Domácí učitel angličtiny a němčiny, FormFiller pro práci s formuláři, PC Translátor a další kvalitní SW pro usnadnění práce s jazyky a PC - klikněte si pro informace !!!
! Formfiller verze 3.0 - formuláře pro PC !
Přidejte si k oblíbeným položkám
FormFiller - univerzální pomocník pro vyplňování a tisk libovolných formulářů přímo z počítače. Daňová přiznání, poukázky České pošty, pracovněprávní tiskopisy, běžné poštovní, účetní a platební doklady, formuláře pro styk s obecními úřady a mnoho dalších - vše zdarma dostupné v archivu s formuláři.

Co je nového ve verzi 3.0

Ve verzi 3.0 bylo provedeno také množství drobných úprav pro zlepšení práce s programem, a proto by kompletní seznam všech změn vydal téměř na jednu knihu. Z tohoto důvodu uvádíme pouze nejvýznamnější a nejžádanější z provedených změn a novinek.

Všechny verze:
 • osobní údaje
 • plné formátování textu v kolonkách
 • plné formátování statického textu
 • zamykání formulářů pomocí hesla
 • uzamykání objektů
 • scanování formulářů přímo do programu
 • formátování obsahu kolonek jako v tabulkových procesorech
 • nový objekt - polygon
 • nový typ čáry - tečkovaná
 • typy čar lze kombinovat s různými šířkami čar
 • přizpůsobování toolbarů - lze zvolit tlačítka, která zde budou
 • upraveny projekty
 • funkce Najít a Nahradit pracují i v definičním režimu
 • zarovnávání objektů na formuláři
 • vzorečky - nové operátory <, >, <=, =>, =, %, & atd..
 • vzorečky - nepoviné parametry, automatické převody ve funkcích mezi REAL a INT apod.
 • vzorečky - srozumitelnější chybová hlášení
 • vzorečky - zlepšení průvodce
 • vzorečky - nové funkce
 • možnost změny obsahu obrázů a čár. kódů (jen Professional) ve vyplňovacím módu
 • objekt zatržení - podporuje práci se vzorečky
 • objekt výběrové pole - podporuje práci se vzorečky
 • funkce pro vymazání všech dat z formuláře
 • řazení stránek na formuláři
 • vkládání stránek z jiného formuláře
 • vytváření tabulek z objektů
 • alternativně desetiné čárky místo desetiných teček ve formulářích
 • zaoblené rohy - pouze ve zvolených rozích
 • obrázky se vkládají v originální velikosti
 • kolečko myši lze použít ke scrollování
Od verze Standard:
 • nový průvodce připojením databáze
 • automatické propojení databáze s formulářem
 • výběr v databázi podle kritérií
 • výběrové pole - data lze načíst z databáze
 • vzorečky - šipky označující odkazy mezi kolonkami
 • náhled databáze - třídění podle sloupců
Professional:
 • tiskový procesor
 • čárové kódy - lze vkládat vzorce
 • čárové kódy - nový typy CODE 128A, B, C
 • generování databáze podle formuláře
 • generování formuláře podle databáze


Program se svými možnostmi uplatní všude. Využijí jej jednotlivci, malé i větší firmy, velké společnosti i jednotlivé úrovně státní správy. V informační části uvádíme příklady praktických řešení pro jednotlivé skupiny zákazníků.

Hlavní vlastnosti programu:
vyplňování libovolného formuláře přímo na počítači
přesný tisk vyplnění do originálu nebo na čisté listy
úprava připravených a tvorba vlastních formulářů
výpočtové vztahy mezi kolonkami, vkládání obrázků
vyplňování přímo do naskenované předlohy 

rozsáhlý archiv neustále aktualizovaných formulářů pro registrované uživatele zdarma

tisk do originálu

Pokud má uživatel k dispozici originální formulář shodný s jeho podobou ve FormFilleru, může tisknout vyplněná data z programu přímo do originálního tiskopisu. V dialogu Tisk stačí vybrat položku Tisknout jen vyplnění. Základem úspěchu je provedený test tisku. Program pracuje s jakoukoliv tiskárnou nainstalovanou ve Windows, z hlediska kvality tisku jsou však lepším řešením inkoustové nebo klaserové tiskárny.

   

   

tisk na čisté listy

Ve většině případů není originální formulář vůbec nutný. Samotný formulář, vyplnění i obojí lze kompletně tisknout přímo na čisté listy. Jednotlivé možnosti lze libovolně kombinovat (i v případě tisku údajů z databáze). Až na výjimky, kdy instituce vyžadují výhradně originální tiskopisy (např. poukázky ČP, některé formuláře SSZ) je to nejjednodušší řešení.


tvorba vlastních formulářů

Kvalitní grafické prostředí pro tvorbu libovolných vlastních nebo úpravu stávajících formulářů připravených výrobcem umožňuje docílení maximální podoby s originálem. Připravené formuláře lze uživatelsky libovolně modifikovat nebo použít jako základ pro tvorbu vlastních šablon. Při tvorbě dokumentu je možné využívat širokou paletu grafických objektů, vkládat a upravovat obrázky i čárkové kódy různých typů (EAN apod.). Libovolný formulář vytvořený svépomocí lze použít i pro vyplňování udajů z databáze.

   

   

práce s naskenovanou předlohou

Proces vytváření formuláře lze značně zjednodušit umístěním naskenované předlohy tiskopisu na pozadí stránky (nabídka List - Obrázek na pozadí). Podklad lze při vkládání přesně oříznout a myší "obkreslit" kompletní originální předlohu. Po dokončení práce lze podklad z formuláře opět odstranit. Další možností je umístit na požadovaná místa (podle vloženého podkladu) samotné texty a tisknout přímo do originálu.


výpočty ve formulářích

Program umožňuje vkládat do kolonek výpočetní vzorce a automaticky tak doplňovat hodnoty stejně jako v tabulkových procesorech. Široká nabídka běžných funkcí zahrnuje kromě běžných matematických funkcí i funkce na zpracování textu, převodu čísel na slovní zápis, logické funkce, funkce pro práci s datem a další.

připojení databáze-verze Light neumožňuje

Ke každému formuláři lze pomocí jednoduchého průvodce (názorný postup je i součástí el. nápovědy) připojit databázi (např. MS Access, Excel) a výrazně tak zrychlit vyplňování tiskopisů. Pro větší podniky a instituce existuje možnost připojení jakékoliv databáze prostřednictvím databázového rozhraní ODBC. Samotné připojení funguje na základě přiřazení polí databáze ke konkrétním kolonkám formuláře.

 

   

hromadný tisk-verze Light neumožňuje

K práci s databázemi patří i hromadný tisk. Vyplňované údaje lze ve formuláři libovolně kombinovat. Některé části se vyplní z databáze, jiné lze zadat ručně nebo ze zvolených údajů spočítat. Pomocí tiskového dialogu je možné vybírat mezi tiskem všech, vybraných nebo jen aktuálního záznamu, samozřejmě s možností požadované kombinace způsobu tisku: tisk do originálu nebo na čisté listy.


přístup ke všem formulářům

Všechny formuláře ve formátu FFW pro FormFiller jsou zdarma k dispozici všem uživatelům programu bez rozdílu používané verze nebo data pořízení programu bez nutnosti registrací, placení poplatků apod. 

kompletní nápověda

Součástí instalace všech verzí je kompletní elektronická nápověda s vysvětlenými postupy a funkcemi. I když někteří uživatelé nečtou nápovědu a manuál rádi, kolikrát by tím ušetřili telefonický nebo emailový dotaz na hotline. Např. odpovědi na časté otázky uživatelů o připojování databáze nebo nastavení tisku najdete právě v nápovědě, nebo i v tištěné příručce, která je součástí plné verze


Porovnání vlastností verzí

funkce 3.0 Light 3.0 Standard 3.0 Professional
vyplňování formulářů
tvorba vlastních formulářů
tisk do originálu
tisk na čisté listy
osobní údaje
práce s naskenovanou přílohou
výpočty ve formulářích
připojení databáze
hromadný tisk
tiskový procesor
čárové kódy
generování formuláře/databáze
přístup ke všem formulářům
kompletní nápověda
 

vyplňování formulářů

Veškeré vyplnění je plně formátovatelné, takže lze neomezeně v každé kolonce měnit font, velikost, barvu či typ písma. Nově program kontroluje typ dat, které do kolonky uživatel vkládá. Nedovolí tedy např. vkládat text tam, kde musí být uvedeno číslo. Vložené údaje navíc sám zformátuje do vhodného tvaru, podobně jako tabulkové procesory.

Vyplňování formuláře.Nastavení typu a formátování dat v kolonce.

Široký výběr grafických objektů pro tvorbu formulářů.  

tvorba vlastních formulářů

Kvalitní grafické prostředí pro tvorbu libovolných vlastních nebo úpravu stávajících formulářů připravených výrobcem umožňuje docílit maximální podobu s originálem. Připravené formuláře lze uživatelsky libovolně modifikovat nebo použít jako základ pro tvorbu vlastních šablon. Při tvorbě dokumentu je možné využívat širokou paletu grafických objektů, vkládat a upravovat obrázky a ve verzi Professional i čárové kódy různých typů (EAN apod.). Verze 3.0 v tomto směru přináší řadu novinek, které tuto práci zjednodušují a zkvalitňují. Např. vytváření jednoduchých tabulek, polygonů, zlepšení práce se zaoblenými rohy a plné formátování textů. Libovolný formulář vytvořený svépomocí lze použít i pro vyplňování údajů z databáze.

 

tisk do originálu

Pokud má uživatel k dispozici originální formulář shodný s jeho podobou ve FormFilleru, může tisknout vyplněná data z programu přímo do originálního tiskopisu. V dialogu Tisk stačí vybrat položku Tisknout jen vyplnění. Základem úspěchu je provedený . Program pracuje s jakoukoliv tiskárnou nainstalovanou ve Windows, z hlediska kvality tisku jsou však lepším řešením inkoustové nebo laserové tiskárny.

  Tisk samotného vyplnění do originálního formuláře.

Tisk kompletního formuláře i s vyplněním na čisté listy.  

tisk na čisté listy

Ve většině případů není originální formulář vůbec nutný. Samotný formulář, vyplnění i obojí lze kompletně tisknout přímo na čisté listy. Jednotlivé možnosti lze libovolně kombinovat (i v případě tisku údajů z databáze). Až na výjimky, kdy instituce vyžadují výhradně originální tiskopisy (např. poukázky ČP, některé formuláře SSZ) je to nejjednodušší řešení.


osobní údaje

Při vyplňování formulářů jsou uživatelé nuceni často vyplňovat "pořád dokola" stejné údaje. Od verze 3.0 si FormFiller pamatuje stále se opakující informace a při práci s novým formulářem se jej pokusí sám vyplnit. Může se tedy stát, že uživatel formulář otevře, zjistí, že se již sám vyplnil a lze jej prostě jen vytisknout. Osobní údaje si navíc mohou pamatovat informace o mnoha subjektech, takže před vyplněním je možné vybrat, zda má být formulář vyplněn např. pro firmu A nebo B, či osobu X nebo Y.
Program dokonce umožňuje měnit strukturu zapamatovaných údajů, takže si uživatel může i u vlastních formulářů sám definovat věci, které je dobré zaznamenávat.

  Nastavení významu kolonky pro vyplňování.

Formuláře je možné skenovat a ve FormFilleru přímo do naskenovaného originálu vyplnit.  

práce s naskenovanou předlohou

Proces vytváření formuláře lze značně zjednodušit umístěním naskenované předlohy tiskopisu na pozadí stránky (nabídka List - Obrázek na pozadí). Podklad lze při vkládání přesně oříznout a myší "obkreslit" kompletní originální předlohu. Po dokončení práce lze podklad z formuláře opět odstranit. Další možností je umístit na požadovaná místa (podle vloženého podkladu) samotné texty a tisknout přímo do originálu. Tiskopisy lze skenovat přímo do programu.


výpočty ve formulářích

Program umožňuje vkládat do kolonek výpočetní vzorce a automaticky tak doplňovat hodnoty stejně jako v tabulkových procesorech. Široká nabídka běžných funkcí zahrnuje kromě běžných matematických funkcí i funkce na zpracování textu, převodu čísel na slovní zápis, logické funkce, funkce pro práci s datem a další. Práce se vzorci byla zjednodušena na maximum. Průvodce vzorcem obsahuje seznam a popis všech funkcí, odkazy na jiné kolonky se vytvoří poklepáním na zdrojovou kolonku a od verze Standard jsou vztahy mezi nimi vyznačeny pomocí šipek.

Průvodce tvorbou vzorce - převod čísla na text

připojení databáze

Ke každému formuláři lze pomocí jednoduchého průvodce (názorný postup je i součástí el. nápovědy) připojit databázi (např. MS Access, Excel) a výrazně tak zrychlit vyplňování tiskopisů. Pro větší podniky a instituce existuje možnost připojení jakékoliv databáze prostřednictvím databázového rozhraní ODBC. Samotné připojení funguje na základě přiřazení polí databáze ke konkrétním kolonkám formuláře způsobem "drag&drop". Verze 3.0 dovede dokonce databázi připojit k formuláři automaticky na základě shody názvů kolonek a sloupců v databázi.

  Sloupce tabulky, které je možné přetáhnout formou Drag&Drop do formuláře.

Volba způsobu tisku formuláře vyplněného připojenou databází  

hromadný tisk

K práci s databázemi patří i hromadný tisk. Vyplňované údaje lze ve formuláři libovolně kombinovat. Některé části se vyplní z databáze, jiné lze zadat ručně nebo ze zvolených údajů spočítat. Pomocí tiskového dialogu je možné vybírat mezi tiskem všech, vybraných nebo jen aktuálního záznamu, samozřejmě s možností požadované kombinace způsobu tisku: tisk do originálu nebo na čisté listy.


tiskový procesor

Pro uživatele, kteří často hromadně tisknou desítky, stovky nebo více tiskopisů, je určena verze Professional. Ta obsahuje tiskový procesor, který je informuje o podrobnostech právě probíhajícího tisku. Sleduje, který dokument se právě tiskne, zda při něm nedošlo k nějakým chybám, umožňuje tisk pozastavit apod. Záznam o provedeném tisku lze uložit ve formátu Html.

  Volba řazení formulářů do tisku.
Tiskový procesor - pohodlné sledování průběhu tisku.

Čárový kód.  

čárové kódy

Program dovede vygenerovat a vytisknout 12 nejpoužívanějších typů čárových kódů. Díky možnosti je propojit s obsahem formuláře nebo s databází mohou dynamicky měnit svůj obsah ve vztahu k vyplněným údajům. Čárové kódy lze vytvářet pouze ve verzi Professional, ale formulář obsahující kód a vytvořený v této verzi lze používat i ve verzích Standard a Light včetně čárového kódu. Ten zde však již není možné modifikovat.


generování formuláře/databáze

Nové funkce přinášejí možnost vygenerovat k formuláři strukturu databáze, která bude odpovídat struktuře tiskopisu nebo naopak snadno umístit všechny položky podle databáze na formulář. Ten pak stačí jen graficky dotvořit a společně s databází použít k hromadnému tisku.


přístup ke všem formulářům

Všechny formuláře ve formátu FFW pro FormFiller jsou zdarma k dispozici všem uživatelům programu bez rozdílu používané verze nebo data pořízení programu bez nutnosti registrací, placení poplatků apod. Samozřejmostí je také možnost pro potenciální uživatele stáhnout si z archivu libovolný formulář a vyzkoušet si jej v demoverzi.

kompletní nápověda

Součástí instalace všech verzí je kompletní elektronická nápověda s vysvětlenými postupy a funkcemi. I když někteří uživatelé nečtou nápovědu a manuál rádi, kolikrát by tím ušetřili telefonický nebo emailový dotaz na hotline. Např. odpovědi na časté otázky uživatelů o připojování databáze nebo nastavení tisku najdete právě v nápovědě, nebo i v tištěné příručce, která je součástí plné verze.

Ceny multilicencí Vám v případě v případě zájmu zašlu E-mailem, uveďte prosím počet licencí, o které máte zájem. Pokud vlastníte předcházející verzi programu a máte zájem o Upgrade na verzi 3.0, napište rovněž na náš mail a uveďte jakou verzi programu vlastníte, datum nákupu a název prodejce, od kterého jste produkt zakoupili, ceny Vám co nejrychleji zašleme.

Ceník programu FormFiller 3.0/ 1 licence

Cena s DPH

Pro objednání programu stačí kliknout na odkaz níže !!!
Formfiler Light verze 3.0 2.879,- Objednat zde !!!
Formfiller Standard verze 3.0 4.649,- Objednat zde !!!
FormFiller Proffesional verze 3.0 7.549,- Objednat zde !!!
Program FormFiller můžete nejpohodlněji objednat kliknutím ve formuláři / dostanete se přímo do objednávky v internetovém obchodě /, nebo E-mailem,
případně si jej objednejte
tel. na 495 512652 či 603 360725, nebo faxem na 495 582800
popřípadě můžete objednávku zaslat klasickou poštou na adresu
Jiří Merkl, Bří.Čapků 349,500 03 Hradec Králové 3. V objednávce pomocí E-mailu či využití klasické pošty uveďte přesný název programu,
Vaši přesnou adresu pro zaslání a fakturaci, v případě dodávky pro firmu uveďte také své daňové údaje / IČO,DIČ/, součástí zásilky je daňový doklad.
merkl@prekladace.cz
Strojírenský a průmyslový veletrh v Praze
iReklama.czStrojírenský a průmyslový veletrh v Praze
[CNW:Counter] CNW:Tracker